Orang yang terbiasa menolong orang lain

disaat yang sama akan terbiasa

ditolong oleh orang lain.