Pembinaan Wakaf Telaga untuk fakir miskin di beberapa negara berikut :-

 

- Myammar

- Cambodia

- Sri Lanka

- Bangladesh

Pakej disertakan dengan

- Gambar

- Sijil 

- Laporan sepanjang pembinaan Wakaf Telaga

* Max 2 penama sahaja untuk setiap telaga

* Telaga boleh dimanfaatkan untuk 2-3 buah keluarga

* Jangka masa siap : 2/3 bulan

Care For Clean Water - Wakaf Telaga

RM1,050.00Price