Kebanyakkan daripada fakir miskin tidak mampu membeli Kitab Al Quran. Global Ehsan Relief bersama Yayasan Kemaslahatan Ummat (YKU) Aceh, Rumah Zakat (Ind) & Ummah Welfare Trust telah menjalankan projek mengagihkan Quran dan terjemahanya di tempat yang diabaikan dan miskin seperti di :-

 

- Aceh

- Indonesia

- Pakistan

- Afghanistan

- Filipina

 

Taja Wakaf Quran Braille

Wakaf Quran Braille

RM550.00Price