top of page

EHSAN IBU TUNGGAL

Projek khas untuk membantu golongan Ibu Tunggal yang memerlukan bagi mengurangkan bebanan yang ditanggung

GER00091.png

Mengenai Ehsan Ibu Tunggal

Laporan Banci Penduduk dan Perumahan 2020 (Banci Malaysia 2020) oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) merekodkan jumlah ibu tunggal di negara ini hampir mencecah 1 juta orang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi), "Kini terdapat seramai 910,091 orang ibu tunggal di negara ini. "Ia bersamaan dengan 8.3% daripada jumlah keseluruhan penduduk di negara ini." 

 

Program ini diwujudkan khas untuk membantu meringakan bebanan ibu tunggal yang memerlukan dalam menyara anak mereka yang masih bersekolah.

Mengapa kita harus membantu?

Lebih dari 45% ibu tunggal yang jatuh dikategori B40 dimana mereka perlu mencari nafkah disamping menyara anak-anak dan keperluan hidup yang lain. Dengan desakan ekonomi kini menjadikan golongan ibu tunggal lebih memerlukan perhatian kemanusiaan. 

Bagaimana bantuan ini dijalankan?

Dengan RM 150 / sekeluarga dapat meringankan bantuan mereka dimana bantuan Pek Makanan Asas serta wang saku akan diberikan kepada Ibu Tunggal yang memenuhi kriteria.

BAGAIMANA ANDA BOLEH MEMBANTU?

bottom of page